Modelare economica aplicata

50 Studii de caz. 525 Teste

Autori: Camelia Ratiu-Suciu, Florica Luban, Daniela Hancu, Nadia Ene

Numar de pagini : 384

Editura Economica

Lucrarea „Modelare economică aplicată“ a fost concepută cu scopul exemplificării posibilităţii de utilizare a unor metode specifice (modele analitice şi de simulare) cu largă aplicabilitate în domenii-cheie ale organizaţiei, şi anume: elaborarea planului de afaceri, luarea deciziei în condiţii de risc şi incertitudine, precum şi dimensionarea şi alocarea resurselor.

Lucrarea este structurată pe două părţi, subîmpărţite în capitole.

Într-o primă parte sunt prezentate 50 de studii de caz, unele rezolvate, altele propuse spre rezolvare.

În ideea perfecţionării continue, absolut necesară acestui domeniu dinamic, flexibil şi prin excelenţă pragmatic care este managementul, sunt prezentate, într-o  a doua parte, 525 de teste grupate astfel: teste de tipul adevărat/fals, teste cu răspuns deschis, teste cu variante de răspuns şi răspuns multiplu şi teste cu variante de răspuns şi răspuns unic. Testele de verificare au fost întocmite pe baza lucrării „Modelarea & simularea proceselor economice. Teorie şi practică“, ediţia a II-a, apărută la Editura Economică în 2002. În categoría teste mai sunt prezentate şi comentate 17 cazuri practice şi rapoarte manageriale obţinute pe baza rezultatelor furnizate de produsele informatice MANAGER1, QM şi WINQSB.

Pret de vanzare : 9 lei