Archive for category Cultura organizationala

Management – VANDUT

Autori: Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu

Numar de pagini : 600

Editura Economica

Bucuresti , 1999

Lucrarea este structurată în 11 capitole ce tratează problematica de bază a managementului: procesul, funcţiile şi principiile managementului, tipologia şi caracteristicile organizaţiei, întreprinzătorii, mediul ambiant al organizaţiei, strategia şi politica organizaţiei, subsistemele decizional, informaţional, metodologic,  structural-organizatoric şi managementul resurselor umane, managerii, liderii, leadershipul, cultura organizaţională, competitivitatea, eficienţa, eficacitatea şi benchmarkingul organizaţiei şi managementului.

Pret de vanzare : 21 lei

Advertisements

Leave a comment

Fundamentele managementului organizaţiei – Nicolescu, Verboncu – VANDUT

Autori: Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu

Numar de pagini : 360

Editura Economica

Bucuresti , 2001

Pret de vanzare : 15 lei

Prezenta lucrare reuneste fondul esential de cunostinte teoretice referitoare la managementul organizatiei, absolut necesar intelegerii si parcticarii unui management profesionist in toate tipurile de organizatii. Volumul furnizeaza organizatiilor, in special celor economice, suportul stiintific managerial pentru dezvoltarea unei functionale si performante economii de piata in Romania, in concordanta cu abordarile si practicile din Uniunea Europeana si cu cerintele trecerii la economia bazata pe cunostinte. Prin elaborarea sa, autorii au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective principale:

  •  prezentarea fondului principal de cunostinte ce constituie continutul managementului profesionist al organizatiei;
  •  reliefarea principalelor elemente teoretice aplicabile cu prioritate in managementul organizatiei din România in conditiile economiei moderne;
  •  punerea la dispozitia managerilor, intreprinzatorilor, specialistilor si studentilor a unui set de studii de caz, referitoare la componente majore ale managementului organizatiei;
  •  facilitarea formarii unei conceptii manageriale moderne la nivelul managerilor, intreprinzatorilor si specialistilor, necesara functionarii si dezvoltarii de companii performante si sustenabile, in contextul accelerarii trecerii la economia bazata pe cunostinte;
  •  formarea si dezvoltarea de comportamente manageriale rationale si eficace la cei ce participa la procesele de management.

Leave a comment

Fundamentele managementului organizaţiei – VANDUT

Autori: Eugen Burdus, Gheorghita Caprarescu

Numar de pagini : 512

Editura Economica

Bucuresti , 2000

Pret de vanzare : 15 lei

VANDUT

Leave a comment

Managerii si managementul resurselor umane – VANDUT

Autor : Ovidiu Nicolescu

Numar de pagini: 464

Editura Economica

Bucuresti, 2004

Principalii beneficiari ai lucrării sunt managerii şi întreprinzătorii, economiştii şi inginerii din societăţi comerciale, companii naţionale şi structuri ale administraţiei centrale şi locale. În egală măsură, volumul se adresează studenţilor din învăţământul economic, tehnic, juridic, psihosociologic şi informatic, care studiază ca disciplina de bază sau complementară managementul organizaţiei Fireşte, autorii sunt conştienţi că, în ciuda eforturilor intense depuse, lucrarea este departe de a fi perfectă.

Pret de vanzare : 15 lei

Leave a comment

Sistemul organizatoric al firmei – VANDUT

Autori : Ovidiu Nicolescu

Numar de pagini: 424

Editura Economica

Bucuresti, 2003

În ansamblul sistemului managerial al firmei, subsistemul sau sistemul organizatoric reprezintă componenta sa cea mai concretă, cea mai vizibilă şi cel mai frecvent abordată. Nu există manual sau lucrare consacrată managementului de ansamblu al firmei, care să nu cuprindă o parte – cel mai adesea foarte substanţială – consacrată sistemului organizatoric.

Cu toate acestea – şi/sau poate într-o anumită măsură tocmai din această cauză – specia­liş­tii nu au ajuns la o abordare unitară a aspectelor sistemului organizatoric. Chiar şi asupra definiţiei sale există apreciabile deosebiri între abordările specialiştilor recunoscuţi din domeniu.

Pret de vanzare : 12 lei

Leave a comment

Diagnostic economico-financiar ( vol. II)

ISBN 978-973-709-233-5
An apariţie 2006
Nr. de pagini: 380
Format 17×24 cm
Editura Economica

Lucrarea pune la dispoziţia studenţilor şi specialiştilor un însemnat număr de instrumente, metode şi tehnici care permit detectarea punctelor tari şi slabe ale firmei, rezervele acesteia atât în plan economic, cât şi financiar.

      Pentru toate capitolele lucrarea are în vedere:

  •       stabilirea factorilor de influenţă a fenomenului analizat;
  •       cercetarea relaţiilor de cauzalitate şi interdependenţă între aceşti factori;
  •       stabilirea influenţei diferiţilor factori asupra fenomenului cercetat;
  •       analiza şi stabilirea cauzelor care au determinat anumite rezultate sau performanţe;
  •       propuneri de îmbunătăţire a performanţelor pentru viitor: obţinerea de rezultate maxime cu un efort minim.

Uneori, diagnosticul este dificil de realizat şi din cauza  mediului socioeconomic turbulent. Intuiţia managerilor rămâne, adesea, unica modalitate de identificare a oportunităţilor şi vulnerabilităţii firmei chiar dacă ei sunt conştienţi de riscurile unor erori de judecată. Acesta este şi motivul pentru care dorim să oferim studenţilor şi specialiştilor  o bază de date unitară care să stea la baza tuturor studiilor de caz şi exemplelor din lucrare, oferind  o imagine globală asupra firmei.

Pret de vanzare : 12 lei 

Leave a comment

Instrumente de management al performantei (vol. I, vol. II)

Instrumente de management al performantei, Volumul I, Contabilitate de gestiune

Autori: Nadia Albu, Catalin Albu

Numar de pagini : 288

Editura Economica

Instrumente de management al performantei, Volumul II, Control de gestiune

Autori: Nadia Albu, Catalin Albu

Numar de pagini : 272

Editura Economica

Pret de vanzare : 12 lei (ambele volume)

Leave a comment