Posts Tagged Editura Economica

Management – VANDUT

Autori: Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu

Numar de pagini : 600

Editura Economica

Bucuresti , 1999

Lucrarea este structurată în 11 capitole ce tratează problematica de bază a managementului: procesul, funcţiile şi principiile managementului, tipologia şi caracteristicile organizaţiei, întreprinzătorii, mediul ambiant al organizaţiei, strategia şi politica organizaţiei, subsistemele decizional, informaţional, metodologic,  structural-organizatoric şi managementul resurselor umane, managerii, liderii, leadershipul, cultura organizaţională, competitivitatea, eficienţa, eficacitatea şi benchmarkingul organizaţiei şi managementului.

Pret de vanzare : 21 lei

Advertisements

Leave a comment

Fundamentele managementului organizaţiei – Nicolescu, Verboncu – VANDUT

Autori: Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu

Numar de pagini : 360

Editura Economica

Bucuresti , 2001

Pret de vanzare : 15 lei

Prezenta lucrare reuneste fondul esential de cunostinte teoretice referitoare la managementul organizatiei, absolut necesar intelegerii si parcticarii unui management profesionist in toate tipurile de organizatii. Volumul furnizeaza organizatiilor, in special celor economice, suportul stiintific managerial pentru dezvoltarea unei functionale si performante economii de piata in Romania, in concordanta cu abordarile si practicile din Uniunea Europeana si cu cerintele trecerii la economia bazata pe cunostinte. Prin elaborarea sa, autorii au avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective principale:

  •  prezentarea fondului principal de cunostinte ce constituie continutul managementului profesionist al organizatiei;
  •  reliefarea principalelor elemente teoretice aplicabile cu prioritate in managementul organizatiei din România in conditiile economiei moderne;
  •  punerea la dispozitia managerilor, intreprinzatorilor, specialistilor si studentilor a unui set de studii de caz, referitoare la componente majore ale managementului organizatiei;
  •  facilitarea formarii unei conceptii manageriale moderne la nivelul managerilor, intreprinzatorilor si specialistilor, necesara functionarii si dezvoltarii de companii performante si sustenabile, in contextul accelerarii trecerii la economia bazata pe cunostinte;
  •  formarea si dezvoltarea de comportamente manageriale rationale si eficace la cei ce participa la procesele de management.

Leave a comment

Fundamentele managementului organizaţiei – VANDUT

Autori: Eugen Burdus, Gheorghita Caprarescu

Numar de pagini : 512

Editura Economica

Bucuresti , 2000

Pret de vanzare : 15 lei

VANDUT

Leave a comment

Managerii si managementul resurselor umane – VANDUT

Autor : Ovidiu Nicolescu

Numar de pagini: 464

Editura Economica

Bucuresti, 2004

Principalii beneficiari ai lucrării sunt managerii şi întreprinzătorii, economiştii şi inginerii din societăţi comerciale, companii naţionale şi structuri ale administraţiei centrale şi locale. În egală măsură, volumul se adresează studenţilor din învăţământul economic, tehnic, juridic, psihosociologic şi informatic, care studiază ca disciplina de bază sau complementară managementul organizaţiei Fireşte, autorii sunt conştienţi că, în ciuda eforturilor intense depuse, lucrarea este departe de a fi perfectă.

Pret de vanzare : 15 lei

Leave a comment

Sistemul organizatoric al firmei – VANDUT

Autori : Ovidiu Nicolescu

Numar de pagini: 424

Editura Economica

Bucuresti, 2003

În ansamblul sistemului managerial al firmei, subsistemul sau sistemul organizatoric reprezintă componenta sa cea mai concretă, cea mai vizibilă şi cel mai frecvent abordată. Nu există manual sau lucrare consacrată managementului de ansamblu al firmei, care să nu cuprindă o parte – cel mai adesea foarte substanţială – consacrată sistemului organizatoric.

Cu toate acestea – şi/sau poate într-o anumită măsură tocmai din această cauză – specia­liş­tii nu au ajuns la o abordare unitară a aspectelor sistemului organizatoric. Chiar şi asupra definiţiei sale există apreciabile deosebiri între abordările specialiştilor recunoscuţi din domeniu.

Pret de vanzare : 12 lei

Leave a comment

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor – Aplicatii

Autori : Sorinel Capusneanu

Numar de pagini: 280

Editura Economica

Editia a doua

Bucuresti, 2003

Lucrarea “Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor – Aplicaţii” se adresează profesioniştilor contabili care dispun de experienţa necesară interpretării, precum şi studenţilor din facultăţile de profil.

Prin modul de prezentare a informaţiei contabile, gradul de înţelegere al utilizatorilor sporeşte. Aceasta presupune o simplificare a procedurilor contabile actuale. Procedurile contabile devin mai complicate pentru că practicile de afaceri devin mai complicate.

Utilizând drept criteriu obiectivitatea şi interpretarea informaţiei contabile, lucrarea se distinge prin procedee de calculaţie a costurilor urmărite după distinse şi apreciate lucrări publicate de profesori universitari: Oprea Călin, Mihai Ristea, Niculae Feleagă, Mihail Epuran, Ştefan Donoaica, Constanţa Iacob, Ion Ionescu, Horia Cristea etc.

Lucrarea vine să înlocuiască un “gol” în domeniu şi prin caracterul ei aplicativ să încerce trecerea “acceptabilă” de la teorie la practică.

Pret de vanzare : 8 lei

Leave a comment

Managementul aprovizionarii si desfacerii – teste pentru examenul de licenta – VANDUT

Autori : Gheorghe Basanu, Mihai Pricop, Andrei Vlad Gluvacov

Numar de pagini: 136

Editura Economica

Bucuresti, 1999

Pret de vanzare : 3 lei

Leave a comment